Activities
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Carrier Healthy Buildings “อาคารสุขภาพดี“ เรื่อง กลับไปดูระบบปรับอากาศของเรา เมื่อ COVID-19 เปลี่ยนจากโรคอุบัติใหม่ไปสู่โรคประจำถิ่น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.

May 2020

Carrier, we provide the recommended solutions to respond in this critical situation. It helps to manage your heating, ventilation and air conditioning system at desired condition...

Frequently Asked Questions

In light of current coronavirus (Covid-19) situation, Carrier Thailand is closely following the advisory issued by the Government of Thailand...

วันที่ 18 มกราคม 2563

เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมมือกับทางชมรมวิศวกรเครื่องกลอาชีพ จัดงานสัมมนาวิชาการ...

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมแรลลี่ พร้อมแวะรับประทานอาหารกลางวัน ต่อด้วยงานสัมมนาที่มีการบรรยายในหัวข้อสำคัญต่างๆ นำโดยคุณอาร์ดี้ รัมมณีย์

6 พฤศจิกายน 2562

จัดงานสัมมนาเพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ High Performance Chiller Plant

18 ตุลาคม 2562

จัดงานสัมมนาเพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเครื่องปรับอากาศชนิดปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็น VRF พร้อมเดินเยี่ยมชมโรงงานโตชิบาฯ มุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของกระบวนการผลิต

4 ตุลาคม 2562

ได้จัดการอบรมด้านผลิตภัณฑ์ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศโตชิบา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดสารทำความเย็น HFC-410A, R-32 ให้กับผู้แทนจำหน่ายและช่างติดตั้งฯ จากบริษัทซีพีรีเทลลิ้งค์ จำกัด พร้อมเดินเยี่ยมชมโรงงาน

3 ตุลาคม 2562

จัดกิจกรรม Carrier Master Chef Experience ให้กับลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อให้ลูกค้าได้พบกับประสบการณ์ด้านการทำอาหารจากท่านอาจารย์ และเชฟมืออาชีพประจำวิทยาลัยดุสิตธานี

วันที่ 17 และวันที่ 27 กันยายน 2562

จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการเข้าชมกระบวนการผลิตที่เน้นเรื่องมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี

28 สิงหาคม 2562

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ

29 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมพาตัวแทนจำหน่ายพร้อมด้วยช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC)

21 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) ชมกระบวนการผลิตสินค้า พร้อมให้ข้อมูลประวัติของโรงงาน เน้นเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต

31 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) ชมกระบวนการผลิตสินค้า พร้อมให้ข้อมูลประวัติของโรงงาน เน้นเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต

19 มิถุนายน 2562

พาลูกค้าเดินเข้าชมกระบวนการผลิตสินค้า ห้องทดสอบ พร้อมให้ข้อมูลประวัติของโรงงาน เน้นเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต ...

Carrier New Technology – Building & Hotel
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 - aณ โรงแรมพัทยาดิสคัพเวอรี่บีช

โดยได้รับความสนใจจากลูกค้ และผู้สนใจ 60 ราย ร่วมในกิจกรรมนี้

Building & Hotel Seminar
25 เมษายน 2562 - at Intercontinental Bangkok Hotle

โดยได้รับความสนใจจากลูกค้ และผู้สนใจ 80 ราย ร่วมในกิจกรรมนี้

Carrier Training Acedemy ครั้งที่ 2
21 มีนาคม 2562 - โรงแรม Holiday Inn กรงเทพฯ

จัดฝึกอบรม E-20II Trianing Basic & Advance โดยได้รับความสนใจจากลูกค้า 80 ราย ร่วมในกิจกรรมนี้

Turn to the Experts
26, 28 กุมภาพันธ์ 2562 - กรุงเทพฯ

จัดสัมมนา Turn to the Experts โดยได้รับความสนใจจากลูกค้า 100 ราย ร่วมในกิจกรรมนี้